Qne faut-il penser du Resarmement moral?
Tác giả: ĐHY. Leo Joseph Suenens
Ký hiệu tác giả: SU-L
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011383
Nhà xuất bản: Les Editions Universitaires
Khổ sách: 19
Số trang: 151
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích