Theologiae moralis summa
Tác giả: P. Marcellino Zalba, SI.
Ký hiệu tác giả: ZA-P
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011466
Nhà xuất bản: Biblioteca de autores cristianos
Khổ sách: 19
Số trang: 1109
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích