Theologia Moralis
Tác giả: S. Alfonso M. De Liguori
Ký hiệu tác giả: AM-S
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011641
Nhà xuất bản: Buscoduci
Năm xuất bản: 1920
Khổ sách: 24
Số trang: 521
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích