L'enseignement de la morale Chrétienne
Tác giả: Jacques Leclercq
Ký hiệu tác giả: LE-J
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012079
Nhà xuất bản: Les éditions du Vitrail
Khổ sách: 23
Số trang: 350
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích