L'origine et le développement des idées morales
Tác giả: Edward Westermarck
Ký hiệu tác giả: WE-E
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012157
Nhà xuất bản: Payot
Năm xuất bản: 1928
Khổ sách: 21
Số trang: 731
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích