Précis de Théologie Dogmatique
Tác giả: Bernard Bartmann
Ký hiệu tác giả: BA-B
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011266
Nhà xuất bản: Salvator
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 22
Số trang: 552
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích