Theologiæ morelis et probatissimis auctoribus
Tác giả: A.L. Eloy
Ký hiệu tác giả: EL-A
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011426
Nhà xuất bản: Hong Kong
Năm xuất bản: 1920
Khổ sách: 18
Số trang: 531
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích