Das Gesetz Christi
Phụ đề: Dargestellt Fur Priester Und Laien Von Bernhard Haring
Tác giả: Johann Fuchs
Ký hiệu tác giả: FU-J
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Đức
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004075
Nhà xuất bản: Freiburg im Breisgau
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 24
Số trang: 1446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích