La loi du Christ
Phụ đề: Théologie morale à l'intention des prêtres et des laics
Tác giả: Bernard Haring, CSsR
Ký hiệu tác giả: HA-B
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004160
Nhà xuất bản: Desclée et Cie
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 24
Số trang: 648
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004242
Nhà xuất bản: Desclée et Cie
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 24
Số trang: 650
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích