Morale chrétinne et requêtes contemporaines
Tác giả: F. M. Braun, OP
Ký hiệu tác giả: BR-F
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011456
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 18
Số trang: 291
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011508
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 18
Số trang: 291
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích