The great reversal. Ethics and the New Testament
Tác giả: Allen Verhey
Ký hiệu tác giả: VE-A
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003748
Nhà xuất bản: William B. Eerdmans
Năm xuất bản: 1984
Khổ sách: 21
Số trang: 246
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích