Morale Chrétienne et requêtes contemporaines
Tác giả: Francois-Marie Braun, Hubert Delville
Ký hiệu tác giả: BR-F
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011008
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 21
Số trang: 291
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích