Institutiones morales alphonsianae
Tác giả: P. Clementis Marc
Ký hiệu tác giả: MA-C
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011071
Nhà xuất bản: Emmanuel Vitte
Năm xuất bản: 1920
Khổ sách: 22
Số trang: 881
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích