Loi de Dieu, Lois des Hommes
Phụ đề: Le Mystère Chrétien
Tác giả: Jean-Marie Aubert
Ký hiệu tác giả: AU-J
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004216
Nhà xuất bản: Desclée
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 24
Số trang: 285
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích