Les Vertus
Phụ đề: Questions générales les vertus cardinales
Tác giả: P. Auguste-Alexis Goupil, S.J.
Ký hiệu tác giả: GO-P
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011321
Nhà xuất bản: Librairie Paillard
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 23
Số trang: 148
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích