Two series of Lenten sermons on sin and its remedies the seven deadly sins
Tác giả: Francis X. McGowan, OSA
Ký hiệu tác giả: MC-F
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011063
Nhà xuất bản: Fourth Edition
Năm xuất bản: 1910
Khổ sách: 19
Số trang: 224
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích