Moral theology: Challenges for future
Tác giả: Charles E. Curran
Ký hiệu tác giả: CU-C
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003225
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 21
Số trang: 400
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích