Initiation à la pratique de la théologie
Phụ đề: Éthique
Tác giả: Bernard Laurent, Francais Refoulé
Ký hiệu tác giả: LA-B
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004092
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1983
Khổ sách: 23
Số trang: 712
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích