Free and faithful in Christ
Phụ đề: Moral theology for priests and laity
Tác giả: Bernard Haring, CSsR
Ký hiệu tác giả: HA-B
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003567
Nhà xuất bản: St. Pauls
Năm xuất bản: 1981
Khổ sách: 20
Số trang: 439
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004701
Nhà xuất bản: Claretian Pulications
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 21
Số trang: 434
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích