Tự do và trung thành trong Đức Kitô
Nguyên tác: Free and faithul in Christ
Tác giả: Bernard Haring, CSsR
Ký hiệu tác giả: HA-B
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002889
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 781
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005030
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 781
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010382
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 24
Số trang: 781
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời nói đầu 7
Tựa đề của quyển sách này 11
Chương 1. Những quan điểm Kinh Thánh: Một cái nhìn toàn diện 13
Chương 2. Nền thần học luân lý đã và vẫn đang tự do và sáng tạo ra sao? 34
Chương 3. Tự do sáng tạo và trung thành trong trách nhiệm 65
Chương 4. Được tạo dựng và tái tạo nhờ sự tự do và cho sự tự do trong đức Ki-tô 111
Chương 5. Chọn lựa căn bản 173
Chương 6. Lương tâm: Cung thánh của sự trung thành và sáng tạo 234
Chương 7. Các truyền thống, lề luật, qui tắc và hoàn cảnh 314
Chương 8. Tội và hoán cải 392
Chương 9. Sự thật giải thoát là gì? 501
Chương 10. Một nền luân lý về vẻ đẹp và vinh quang 599
Chương 11. Nền đạo đức và truyền thông 654
Chương 12. Ơn cứu độ, sự giải thoát nhờ đức tin 703
Trong thời đại đầy phê phán 745