Le secret de la beauté morale
Tác giả: Abbé P. Marc
Ký hiệu tác giả: MA-A
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011403
Nhà xuất bản: Éditions spes
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 19
Số trang: 192
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích