Pour une éduccation morale dynamique
Tác giả: Marc Oraison
Ký hiệu tác giả: OR-M
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009559
Nhà xuất bản: Fayard
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 21
Số trang: 139
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích