L'enseignement de la morale chrétienne
Tác giả: Jacques Leclercq
Ký hiệu tác giả: LE-J
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004430
Nhà xuất bản: Les éditions du Vitrail
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 21
Số trang: 346
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích