Periodica de re morali canonica liturgica
Phụ đề: Edita a professoribus pontificiae univeritatis gregorianae
Tác giả: Urbanus Navarrete, SJ
Ký hiệu tác giả: NA-U
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: La tinh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004506
Nhà xuất bản: Sumptibus Pontificiae Universitatis
Khổ sách: 22
Số trang: 652
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích