Éthique Générale
Tác giả: Joseph de Finance, S.J
Ký hiệu tác giả: FIN
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011448
Nhà xuất bản: Presses de l'université Grégorienne
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 24
Số trang: 448
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích