Les deux sources de la morale et de la religion
Tác giả: Henri Bergson
Ký hiệu tác giả: BE-H
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004436
Nhà xuất bản: Press universitaires de France
Năm xuất bản: 1967
Khổ sách: 21
Số trang: 340
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích