Moral theololy
Phụ đề: A Complete Course Based on St. Thomas Aquinas and the Best Modern Authorities
Tác giả: John A. McHugh, OP, Charles J. Callan, OP
Ký hiệu tác giả: MC-J
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008448
Nhà xuất bản: Veritatis Splendor
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 24
Số trang: 672
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích