Summa Theologiae Moralis
Phụ đề: De sacramentis
Tác giả: Plusieurs Auteurs
Ký hiệu tác giả: AU-P
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: La tinh
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004150
Nhà xuất bản: Oeniponte, typis et sumptibus…
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 23
Số trang: 599
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích