Moral theology: Challenges for the Future
Tác giả: Charles E. Curran
Ký hiệu tác giả: CU-C
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011834
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 19
Số trang: 400
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích