Quæstions de Variis Peccatis in sacramentali confessione medendis
Tác giả: H. Merkelbach, OP.
Ký hiệu tác giả: ME-H
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011494
Nhà xuất bản: La Pensée Catholique
Khổ sách: 21
Số trang: 160
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích