Thần học luân lý
Phụ đề: Luân lý theo Thánh kinh và luân lý căn bản
Tác giả: Lm. Anthony Mai Quốc Phong, O.SS.T
Ký hiệu Tác giả: MA-P
DDC: 241 - Đạo đức học Kitô giáo - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013145
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013146
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013147
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu  7
Chương I: THẦN HỌC VÀ LUÂN LÝ  11
1.   Thần học là gì?  11
2.   Luân lý là gì?Phân biệt giữa luân lý và đạo đức  21
3.   Thần học luân lý  23
4.   Hành vi của con người và hành vi luân lý  26
Chương II: LUÂN LÝ THEO THÁNH KINH 31
I.  Luân lý trong Cựu ước 33
1.   Luân lý của Lề Luật  33
a.   Nội dung  34
b.   Các khía cạnh đặc trưng 36
c.   Dữ kiện mặc khải 37
2.   Bản Mười Điều Răn  38
a.   Sự hình thành bản Mười Điều Răn  42
b.   Nội dung thần học 43
c.   Luân lý trong bản Mười Điều Răn  45
3.   Luân lý của các tiên tri  47
a.   Nội dung:   47
b.   Các khía cạnh đặc trưng  49
c.   Dữ kiện mặc khải 49
4.   Luân lý trong các sách Khôn ngoan  50
a.   Nội dung   51
b.   Các khía cạnh đặc trưng  51
c.   Dữ kiện mặc khải  53
II.  Luân lý trong Tân Ước  54
1.   Luân lý của Chúa Giêsu  54
a.   Nội dung cơ bản của luân lý của Chúa Giêsu  54
b.   Bài Giảng trên núi (Mt 5-7)  65
2.   Luân lý theo thánh Phaolô  69
a.   Nội dung   69
b.   Các khía cạnh của động cơ  73
c.   Tính độc đáo  75

3.   Luân lý trong các áng văn của Gioan thánh sử 76

a.   Tình bác ái và đức tin trong Chúa Giêsu Kitô  76
b.   Đức ái chứ không phải lý trí dẫn đến Thiên Chúa.. 78
c.   Sự khởi đầu thiêng liêng của tình yêu  79
d.   Tình yêu dành cho anh em mình qua việc làm và trong sự thật 79
e.   Tóm tắt những hướng dẫn của đời sống luân lý được Gioan nêu ra 81
Chương III: PHẦN LUÂN LÝ CĂN BẢN  83
I.    Luật luân lý  84
1.   Luật vĩnh cửu  85
2.  Luật tự nhiên  87
3.  Luật thiết định 92
4.  Luật tích cực  94
5.  Luật luân lý từ các nguồn  95
6.  Luật luân lý và người ngoài Kitô giáo  101
II.  Lương tâm  106
1.   Tiếng lòng, tiếng lương tâm trong Cựu Ước 106
2.   Lương tâm trong Tân Ước  109
3.   Lương tâm luân lý theo Giáo Hội Công Giáo  111
a.   Lương tâm sai lầm bất khả thắng  116
b.   Lương tâm sai lầm khả thắng  116
III.   Tội Lỗi  117
1.   Tội theo Kinh Thánh  120
2.   Phân loại tội nặng tội nhẹ  123
a.   Tội nặng (tội trọng) 124
b.   Tội nhẹ  125
3.   Nguyên nhân của tội  126
a.   Những nguyên nhân nội tại 126
b.   Những nguyên nhân ngoại tại  127
4.   Bảy mối tội đầu 128
Các văn kiện Tòa Thánh  130
Các sách tham khảo  132