Pastorale Familiale
Phụ đề: Congrès de Rennes (1949)
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011211
Nhà Xuất bản: National Press Books
Năm Xuất bản: 1949
Khổ sách: 20
Số trang: 355
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích