Tha thứ hay không?
Phụ đề: Tâm lý giao tế
Tác giả: Lm. Phêrô Chu Quang Minh, SJ
Ký hiệu tác giả: CH-M
DDC: 158.204 - Chuyên đề tâm lý giao tiếp xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008041
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 258
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008049
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 258
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008446
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 258
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008477
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 258
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích