Tìm hiểu giáo luật về hôn nhân
Tác giả: Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 262.946 - Học hỏi bộ Giáo luật 1983
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000492
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 261
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015416
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 261
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015668
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 261
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 11
PHẦN I: HÔN NHÂN BỀN VỮNG VÀ HẠNH PHÚC   
1. Hôn nhân và Luật Giáo hội 15
2. Những phẩm tính cốt yếu của hôn nhân Công giáo 21
3. Ý nghĩa sự ưng thuận trong hôn nhân 28
4. Để việc kết hôn được hữu hiệu 36
5. Sự bất lực nữ trong hôn nhân 45
6. Thể thức kết hôn theo giáo luật 51
7. Nghi thức phụng vụ và việc cử hành hôn phối 57
8. Ảnh hưởng bên ngoài và sự ưng thuận hôn nhân 59
9. Khi nào thì lời cam kết hôn nhân có hiệu lực ? 64
10. Việc tuyên bố hôn phối không hiệu lực 73
11. Hôn nhân hỗn hợp và khác tôn giáo 81
12. Bỏ đạo công khai là gì? 88
13. Giải quyết hôn phối không bí tích 92
14. Sơ lược tổ chức Tòa án Hôn phối 99
15. Thủ tục thông thường trong việc xét xử hôn phối 103
16. Thủ tục dựa trên tài liệu 109
17. Cử hành hôn phối và việc thích nghi 110
MỘT SỐ PHIÊN TÒA VỀ HÔN NHÂN DO CÁC THẨM PHÁN NỔI TIẾNG XÉT XỬ ĐƯỢC COI NHƯ TIÊU BIỂU  
18. Luyến ái đồng giới 120
19. Bị áp lực và sợ hãi 131
20. Thiếu khả năng sử dụng đầy đủ lý trí 139
21. Thiếu khả năng đảm nhận trách nhiệm hôn nhân 142
22. Loại bỏ những phẩm tính của hôn nhân 145
23. Bất lực nữ: chứng lãnh cảm 148
PHẦN II: THẮC MẮC CỤ THỂ VỀ HÔN NHÂN   
1. Sống chung trước Hôn nhân 153
2. Không thể làm giấy kết hôn dân sự 158
3. Kết hôn theo Giáo luật nhưng không đăng ký kết hôn dân luật 159
4. Khám sức khỏe trước khi kết hôn 161
5. Thủ tục rao Hôn phối 164
6. Quy định về Giáo lý chuẩn bị kết hôn 167
7. Thủ tục đính hôn 170
8. Lỡ có thai, có buộc phải tiến hành phép cưới 173
9. Phép giao là gì? 176
10. Hôn thú giả để xuất ngoại và hôn nhân theo Giáo luật 178
11. Điều kiện kết hôn với Việt kiều, ngoại kiều 180
12. Đặt điều kiện cho việc kết hôn 183
13. Loại trừ trong hôn nhân 186
14. Lầm lẫn khi kết hôn 189
15. Có được ly dị khi bị bạo hành? 194
16. Có được ly hôn ở Tòa án dân sự? 199
17. Ăn cưới trước lễ cưới 202
18. Có thể phá phôi thai? 210
19. Chuẩn đoán tiền sinh? 214
20. Cha giải tội có thể cho phép ngừa thai? 217
21. Có được phá thai khi bị hãm hiếp? 221
22. Phá thai ưu sinh 226
23. Vạ tuyệt thông cho việc phá thai 229
24. Hiếm muộn và việc thụ thai nhân tạo 234
25. Mang thai và đẻ mướn 240
26. Đồng giới luyến ái và việc tháo giải hôn phối 242
27. Ly dị tái hôn và việc đón nhận Thánh Thể 245
28. Thủ tục nhận con nuôi 252
29. Người đỡ đầu rửa tội, nhân chứng hôn phối 254
30. Nhờ ý học giúp chết êm dịu 256
Thư mục 259