Le cœur du monde
Tác giả: Hans Urs Von Balthasar
Ký hiệu tác giả: BA-H
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012824
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 19
Số trang: 240
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích