La prière du temps présent pour le peuple chrétien
Tác giả: A.M Roguet,O.P
Ký hiệu tác giả: RO-A
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012805
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1971
Khổ sách: 19
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích