Introduction à la vie et aux vertus chrétiennes
Tác giả: François Amiot
Ký hiệu tác giả: AM-F
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012772
Nhà xuất bản: Le Rameau
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 16
Số trang: 179
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích