Melchioris cani opera theologica
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011917
Nhà xuất bản: Rome
Năm xuất bản: 1900
Khổ sách: 19
Số trang: 273
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích