Les originés Chrétiennes
Tác giả: F. Mourret
Ký hiệu tác giả: MO-F
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011741
Nhà xuất bản: Librairie Bloud et gay
Năm xuất bản: 1928
Khổ sách: 23
Số trang: 542
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích