Donné révélé et la théologie
Tác giả: R. P. Chenu. O.P.
Ký hiệu tác giả: CH-P
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012341
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1909
Khổ sách: 16
Số trang: 372
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích