Perfection Chrétienne
Phụ đề: Amour et Simplicité
Tác giả: René-Jean Hesbert
Ký hiệu tác giả: HE-R
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012803
Nhà xuất bản: Éditions de fontenelle
Năm xuất bản: 1949
Khổ sách: 19
Số trang: 102
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích