Le donné révélé et la théologie
Tác giả: A. Gardeil
Ký hiệu tác giả: GA-A
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011158
Nhà xuất bản: Du Cerf
Năm xuất bản: 1932
Khổ sách: 20
Số trang: 372
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012399
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1909
Khổ sách: 19
Số trang: 372
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích