Catholicisme
Tác giả: Henri de Lubac, SJ
Ký hiệu tác giả: LU-H
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011285
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 23
Số trang: 416
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011340
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1941
Khổ sách: 22
Số trang: 373
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích