Christian Theology an Introduction
Tác giả: Alister E. McGrath
Ký hiệu tác giả: MC-A
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003299
Nhà xuất bản: Blackwell
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 27
Số trang: 616
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích