Le mystère du culte richesse du mystère du Christ
Tác giả: Dom Odon Casel, OSB.
Ký hiệu tác giả: CA-D
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012140
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1946
Khổ sách: 19
Số trang: 192
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012671
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 19
Số trang: 331
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích