Questions théologiques aujourd'hui
Phụ đề: Problèmes fondamentaux
Tác giả: Yves Claude Gélébart
Ký hiệu tác giả: GE-Y
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004207
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 20
Số trang: 294
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích