Il sillabario del cristianesimo
Tác giả: Mons. Francesco Olgiaty
Ký hiệu tác giả: OL-F
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Ý
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012490
Nhà xuất bản: Milan
Năm xuất bản: 1942
Khổ sách: 19
Số trang: 303
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích