On being a Christian
Tác giả: Hans Küng
Ký hiệu tác giả: KU-H
DDC: 248 - Kinh nghiệm, thực hành và đời sống Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003857
Nhà xuất bản: Image
Năm xuất bản: 1984
Khổ sách: 21
Số trang: 720
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích