God. The World's Future
Phụ đề: Systematic Theology of a New Era
Tác giả: Ted Peters
Ký hiệu tác giả: PE-T
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003295
Nhà xuất bản: Fortress Press
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 29
Số trang: 403
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005099
Nhà xuất bản: Fortress Press
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 29
Số trang: 403
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích