Theology and the Dialectics of History
Tác giả: Robert M. Doran
Ký hiệu tác giả: DO-R
DDC: 230 - Kitô giáo và thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003760
Nhà xuất bản: University of Toronto Press
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 24
Số trang: 732
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích